Urząd Gminy w Chorkówce rozstrzygnął przetarg na remont drogi Kobylany - Pałacówka.
W ostatni czwartek 8 września Urząd Gminy w Chorkówce opublikował rozstrzygnięcie przetargu na remont drogi Kobylany - Pałacówka. Na odcinku od skrzyżowania do granic z gminą Dukla położony zostanie nowy asfalt.

Dokumenty złożyło 2 oferentów, Rejon Dróg i Mostów w Krośnie zaproponował najkorzystniejsza ofertę. Łącznie zdobył najwięcej punktów proponując cenę 183 345,77 zł. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, oprócz ceny, punktowany był termin wykonania prac oraz długość gwarancji.

Planowany termin wykonania prac upływa 7 października 2016 r.

CZYTAJ RÓWNIEŻ