Mieszkańcy Zręcina przy pomocy darczyńców wyremontowali zabytkową kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena.

Kapliczka zlokalizowana w centrum Zręcina posiada swoją "burzliwą" historię. Wybudowana została w 1869 roku, w miejscu gdzie jak głosi podanie znaleziono figurę św. Jana Nepomucena przyniesioną przez wody Jasiołki podczas powodzi.
W czasie II wojny światowej żołnierze Armii Czerwonej stacjonujący w Zręcinie zdewastowali kapliczkę - solidne dębowe drzwi wyrwali i spalili w kuchni polowej, podobnie jak drewniane aniołki z wnętrza i palmę trzymaną przez św. Jana Nepomucena. W kierunku kapliczki i figury czerwonoarmiści oddali również kilkanaście strzałów.

Czytaj więcej: Mieszkańcy Zręcina wyremontowali zabytkową kapliczkę

.