W tym roku samorządy powiatowe obchodzą 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 27 listopada 2013 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, odbyła się konferencja poświęcona historii powstania powiatu krośnieńskiego. Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz społeczności lokalnej i medali za długoletnią służbę.

Wśród jubileuszowych gości znaleźli się między innymi: poseł RP Piotr Babinetz, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Robert Godek, wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński, radni powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Andrzejem Krężałkiem, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, a także dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego.

Konferencję otworzył starosta krośnieński Jan Juszczak. W wystąpieniu podsumowującym 15 lat funkcjonowania powiatu starosta przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu. W roku 1998 parlament RP wprowadził, obok wielu innych reform, reformę ustrojową państwa. Wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny kraju. Utworzono samorządowe województwa, powiatu i gminy. Każde nowo powstałe województwo podzielono na powiaty. – Sukcesem reformy jest odbudowanie samorządów. Lokalne społeczności uzyskały bezpośrednią możliwość realnego wpływu na sprawy własnego regionu. Pamiętamy bowiem, że samorządność to nie tylko większa wolność, to także większa odpowiedzialność – przypomniał starosta.

Przez ostatnie 15 lat powiat przeszedł wiele zmian organizacyjnych. Podległe placówki i jednostki zmieniały swoje nazwy, zostały przekształcone bądź zlikwidowane.
Samorząd realizował liczne zadania oraz podejmował wiele inicjatyw w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalno – oświatowego. Najbardziej newralgiczną sprawą dla władz samorządowych i mieszkańców jest infrastruktura drogowa. – Od początku istnienia powiatu podejmowaliśmy liczne działania mające na celu poprawę jakości dróg powiatowych, mostów, przeznaczając znaczne środki finansowe na ich zarządzanie, modernizację i remonty - podkreślił starosta. Łącznie wydatki inwestycyjne na przestrzeni tych lat wyniosły ponad 70 mln zł.
Powiat aktywnie współpracuje z jednostkami administracyjnymi, samorządami gminnymi i zagranicznymi z państw ościennych: Słowacją, Ukrainą i Węgrami. Podczas swojej piętnastoletniej działalności władze dbały o wychowanie patriotyczne młodzieży, upowszechnianie kultury i troszczyły o dziedzictwo narodowe oraz promocję i ochronę zdrowia.

Powiat korzystał i korzysta z funduszy unijnych. Łącznie z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej udało się pozyskać 24 mln zł i 746 tys. EUR z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwój zasobów ludzkich. Kończąc swoje wystąpienie starosta Jan Juszczak podziękował radnym za ich postawę – Rada składa się z wielu radnych reprezentujących różne komitety społeczne czy polityczne, jednak nigdy nie odczuwałem pozamerytorycznych różnic w głosowaniu, przy podejmowaniu ważnych dla powiatu decyzji. Podziękowania przekazał również pracownikom, którzy na przestrzeni 15 lat wykonywali i realizowali swoje służbowe obowiązki w zakresie zadań przypisanych samorządowi powiatu. – Mam nadzieję, że ta nowa perspektywa, która jest przed nami, będzie równie dobra jak te minione 15 lat. I każdy z nas dołoży wysiłku, dobrej woli i chęci do tego abyśmy wspólnie działali na rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Aby oni nas również dobrze oceniali i czuli, że troszczymy się i zabiegamy o to co najlepsze – powiedział.

Jubileusze są okazją do zauważenia ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, rzetelną i sumienną pracą wyróżniają się. Starosta Krośnieński chcąc uhonorować te osoby złożył na ręce Wojewody Podkarpackiego wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych. Pozytywna opinia Wojewody zaowocowała przyznaniem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeń i medali.W dowód uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali radni powiatu Stanisław Kenar i Krzysztof Zawada.
W gronie odznaczonych medalami za długoletnią służbę znaleźli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Złote Medale:
Andrzej Bebło, Stanisław Bogaczyk, Adam Brożyna, Leszek Fedak, Robert Kilar, Zenon Leńczyk, Andrzej Madzej, Jacek Mercik, Urszula Niziołek, Bożena Ochal, Antonina Szydło.
Srebrne Medale:
Zofia Budzisz, Maria Bukowska, Regina Chrzanowska, Helena Gniewek, Grzegorz Kiełbasiński, Marek Madej, Grzegorz Michalski, Marek Pepera, Barbara Rozenbajgier, Zbigniew Rysz, Janusz Zięba, Agnieszka Zuzak.W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska złożyła serdeczne gratulacje wszystkim osobom odznaczonym i uhonorowanym – Gratuluję tego, co Państwu przez te 15 lat udało się osiągnąć. Mam ten zaszczyt i przyjemność już drugą kadencję współpracować z powiatem krośnieńskim i bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję. Bardzo sobie cenię Państwa fachowość i profesjonalizm. Nie ważne są barwy polityczne, nie ważne jest to co nas dzieli, ważne jest to abyśmy w swoich obowiązkach służbowych zawsze byli społecznością lokalną. Pełnimy służbę, nie dla siebie, ale dla społeczeństwa z którego jesteśmy, dla którego pracujemy – mówiła Małgorzata Chomycz – Śmigielska.
Dodatkowe gratulacje swoim pracownikom złożyli również starosta Jan Juszczak i kierownik PZD Marek Pepera.

W imieniu nagrodzonych koleżanek i kolegów słowa podziękowania na ręce wojewody i starosty za osobiste zaangażowanie się i zorganizowanie spotkania, które na długo pozostanie w pamięci osób wyróżnionych przekazała Barbara Rozenbajgier.
Dalszy ciąg konferencji upłynął pod znakiem wystąpień. Referat na temat "Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej 2014 – 2020 – założenia RPO dla Województwa Podkarpackiego" przedstawił Tadeusz Pióro, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Robert Godek, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich przedstawił temat "Przeszłość i przyszłość samorządu powiatowego".Z kolei Jan Omachel, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego szczegółowo omówił zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce.
Podsumowując konferencję starosta Jan Juszczak podkreślił ważną rolę gmin, bez współpracy z którymi trudniej byłoby zrealizować wymienione inwestycje. – Za zrozumienie i wsparcie dziękuję obecnym wójtom i burmistrzom. Pozostaję w nadziei, że ta nowa perspektywa, która stoi przed samorządami będzie dobrym czasem i będzie nas integrowała oraz motywowała do wspólnego działania.

Wyrazy uznania za ciężką pracę i gratulacje dla osób, które mają swój udział w prezentowanych osiągnięciach na ręce starosty złożyli również wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński i burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

powiat.krosno.pl