W tym roku samorządy powiatowe obchodzą 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 27 listopada 2013 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, odbyła się konferencja poświęcona historii powstania powiatu krośnieńskiego. Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz społeczności lokalnej i medali za długoletnią służbę.

Wśród jubileuszowych gości znaleźli się między innymi: poseł RP Piotr Babinetz, wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Robert Godek, wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński, radni powiatu krośnieńskiego z przewodniczącym Andrzejem Krężałkiem, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, a także dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy i pracownicy Starostwa Powiatowego.

Konferencję otworzył starosta krośnieński Jan Juszczak. W wystąpieniu podsumowującym 15 lat funkcjonowania powiatu starosta przypomniał najważniejsze wydarzenia z tego okresu. W roku 1998 parlament RP wprowadził, obok wielu innych reform, reformę ustrojową państwa. Wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny kraju. Utworzono samorządowe województwa, powiatu i gminy. Każde nowo powstałe województwo podzielono na powiaty. – Sukcesem reformy jest odbudowanie samorządów. Lokalne społeczności uzyskały bezpośrednią możliwość realnego wpływu na sprawy własnego regionu. Pamiętamy bowiem, że samorządność to nie tylko większa wolność, to także większa odpowiedzialność – przypomniał starosta.

Przez ostatnie 15 lat powiat przeszedł wiele zmian organizacyjnych. Podległe placówki i jednostki zmieniały swoje nazwy, zostały przekształcone bądź zlikwidowane.
Samorząd realizował liczne zadania oraz podejmował wiele inicjatyw w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalno – oświatowego. Najbardziej newralgiczną sprawą dla władz samorządowych i mieszkańców jest infrastruktura drogowa. – Od początku istnienia powiatu podejmowaliśmy liczne działania mające na celu poprawę jakości dróg powiatowych, mostów, przeznaczając znaczne środki finansowe na ich zarządzanie, modernizację i remonty - podkreślił starosta. Łącznie wydatki inwestycyjne na przestrzeni tych lat wyniosły ponad 70 mln zł.
Powiat aktywnie współpracuje z jednostkami administracyjnymi, samorządami gminnymi i zagranicznymi z państw ościennych: Słowacją, Ukrainą i Węgrami. Podczas swojej piętnastoletniej działalności władze dbały o wychowanie patriotyczne młodzieży, upowszechnianie kultury i troszczyły o dziedzictwo narodowe oraz promocję i ochronę zdrowia.

Powiat korzystał i korzysta z funduszy unijnych. Łącznie z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej udało się pozyskać 24 mln zł i 746 tys. EUR z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwój zasobów ludzkich. Kończąc swoje wystąpienie starosta Jan Juszczak podziękował radnym za ich postawę – Rada składa się z wielu radnych reprezentujących różne komitety społeczne czy polityczne, jednak nigdy nie odczuwałem pozamerytorycznych różnic w głosowaniu, przy podejmowaniu ważnych dla powiatu decyzji. Podziękowania przekazał również pracownikom, którzy na przestrzeni 15 lat wykonywali i realizowali swoje służbowe obowiązki w zakresie zadań przypisanych samorządowi powiatu. – Mam nadzieję, że ta nowa perspektywa, która jest przed nami, będzie równie dobra jak te minione 15 lat. I każdy z nas dołoży wysiłku, dobrej woli i chęci do tego abyśmy wspólnie działali na rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Aby oni nas również dobrze oceniali i czuli, że troszczymy się i zabiegamy o to co najlepsze – powiedział.

Jubileusze są okazją do zauważenia ludzi, którzy swoim zaangażowaniem, rzetelną i sumienną pracą wyróżniają się. Starosta Krośnieński chcąc uhonorować te osoby złożył na ręce Wojewody Podkarpackiego wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych. Pozytywna opinia Wojewody zaowocowała przyznaniem przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odznaczeń i medali.



W dowód uznania za działalność na rzecz społeczności lokalnej Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali radni powiatu Stanisław Kenar i Krzysztof Zawada.
W gronie odznaczonych medalami za długoletnią służbę znaleźli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Krośnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Złote Medale:
Andrzej Bebło, Stanisław Bogaczyk, Adam Brożyna, Leszek Fedak, Robert Kilar, Zenon Leńczyk, Andrzej Madzej, Jacek Mercik, Urszula Niziołek, Bożena Ochal, Antonina Szydło.
Srebrne Medale:
Zofia Budzisz, Maria Bukowska, Regina Chrzanowska, Helena Gniewek, Grzegorz Kiełbasiński, Marek Madej, Grzegorz Michalski, Marek Pepera, Barbara Rozenbajgier, Zbigniew Rysz, Janusz Zięba, Agnieszka Zuzak.



W imieniu Prezydenta RP Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz – Śmigielska złożyła serdeczne gratulacje wszystkim osobom odznaczonym i uhonorowanym – Gratuluję tego, co Państwu przez te 15 lat udało się osiągnąć. Mam ten zaszczyt i przyjemność już drugą kadencję współpracować z powiatem krośnieńskim i bardzo serdecznie za tę współpracę dziękuję. Bardzo sobie cenię Państwa fachowość i profesjonalizm. Nie ważne są barwy polityczne, nie ważne jest to co nas dzieli, ważne jest to abyśmy w swoich obowiązkach służbowych zawsze byli społecznością lokalną. Pełnimy służbę, nie dla siebie, ale dla społeczeństwa z którego jesteśmy, dla którego pracujemy – mówiła Małgorzata Chomycz – Śmigielska.
Dodatkowe gratulacje swoim pracownikom złożyli również starosta Jan Juszczak i kierownik PZD Marek Pepera.

W imieniu nagrodzonych koleżanek i kolegów słowa podziękowania na ręce wojewody i starosty za osobiste zaangażowanie się i zorganizowanie spotkania, które na długo pozostanie w pamięci osób wyróżnionych przekazała Barbara Rozenbajgier.
Dalszy ciąg konferencji upłynął pod znakiem wystąpień. Referat na temat "Nowa perspektywa finansowania Unii Europejskiej 2014 – 2020 – założenia RPO dla Województwa Podkarpackiego" przedstawił Tadeusz Pióro, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Robert Godek, wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich przedstawił temat "Przeszłość i przyszłość samorządu powiatowego".



Z kolei Jan Omachel, przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Krośnieńskiego szczegółowo omówił zagadnienia związane z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu gminnego w Polsce.
Podsumowując konferencję starosta Jan Juszczak podkreślił ważną rolę gmin, bez współpracy z którymi trudniej byłoby zrealizować wymienione inwestycje. – Za zrozumienie i wsparcie dziękuję obecnym wójtom i burmistrzom. Pozostaję w nadziei, że ta nowa perspektywa, która stoi przed samorządami będzie dobrym czasem i będzie nas integrowała oraz motywowała do wspólnego działania.

Wyrazy uznania za ciężką pracę i gratulacje dla osób, które mają swój udział w prezentowanych osiągnięciach na ręce starosty złożyli również wiceprezydent Miasta Krosna Tomasz Soliński i burmistrz gminy Rymanów Wojciech Farbaniec.

powiat.krosno.pl