W Zręcinie odsłonięto i poświecono pamiątkową tablicę poświęconą mjr Adamowi Trybusowi, uroczystość w Kaplicy Pogrzebowej poprzedziła msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Święta Niepodległości w Zręcinie, którego organizatorem byla Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Zręcinie, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Zręcinie oraz Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych z/s w Zręcinie.

Adam Trybus, pseud. Gaj, Mścisław, Ogrodnik, Tkacz (ur. 3 sierpnia 1909 Zręcin, zm. 4 lipca 1982, Piotrków Trybunalski) – nauczyciel, wykładowca, filolog latynista, major piechoty Wojska Polskiego, cichociemny, żołnierz Armii krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, szef "Kedywu" Okręgu AK Łódź, więzień polityczny PRL. Odznaczony Orderem Virtuti Militari kl. 5 nr 13340, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem AK, czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski