Policja poszukuje osób, które zostały oszukane w związku z działalnością punktu poboru opłat w Zręcinie.
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krośnie prowadzi postępowanie dotyczące nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania punktu poboru opłat przy ul. Łukasiewicza w Zręcinie.

Wszystkie osoby, które zostały oszukane w wyniku nieuczciwej działalności punktu poboru opłat, proszone są o zgłaszanie się do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28 lub do najbliższej jednostki Policji.