Komitety wyborcze mają do jutra do północy czas na zgłaszanie list kandydatów ubiegających się o mandat radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym Zręcin.

Dzisiaj tj. 19 grudnia Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce będzie dyżurowała w godz. od 08:00 do 14:00. Jutro w godz. od 11:00 do 24:00.

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce jest Urząd Gminy w Chorkówce pokój nr 30.

Wyborach uzupełniające do Rady Gminy Chorkówka zarządzono na dzień 19 stycznia 2014 roku.