Droga Krzyżowa przeszła w piątek 5 kwietnia ulicami Zręcina.
Mieszkańcy Zręcina, Świerzowej Polskiej i Machnówki, którzy należą do parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie wzięli udział w piątek 5 kwietnia w Drodze Krzyżowej.

Za dużym, drewnianym krzyżem którzy nieśli na zmianę przedstawiciele poszczególnych miejscowości szły setki wiernych. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. dr Wacław Socha.

Zdjęcia z drogi krzyżowej: