W piątek 19 października otwarta zostanie dla ruchu po remoncie ul. Kościelna w Zręcinie.
W związku zakończeniem inwestycji pn. "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin polegająca na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w m. Zręcin", Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż od dnia 19 października 2018 r. nastąpi udostępnienie dla ruchu drogi powiatowej nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin (ul. Kościelna) w Zręcinie. Na skrzyżowaniu ul. Kościelnej, Żegleckiej, Konopnickiej i Przylaski powstało rondo.

Tym samym objazd przez miejscowość Żeglce i Chorkówka zostaje zlikwidowany.