17 września w Zręcinie w kolejną rocznicę agresji ZSRR na Polskę odbył się pieszy rajd upamiętniający tamte wydarzenia.
Rajd rozpoczął się od wystąpienia jednego z jego organizatorów - Wojciecha Żurkiewicza. Przypomniał on okoliczności wybuchu II wojny Światowej, agresji ZSRR na Polskę a także akcji dywersyjnej pod kryptonimem Pensjonat przeprowadzonej w Jaśle przez polskie podziemie.

Uczestnicy pieszego rajdu wyruszyli spod krzyża partyzanckiego zlokalizowanego przy ul. Przylaski w Zręcinie. Trasa obejmowała częściowo szlak którym podążali uwolnieni z jasielskiego więzienia żołnierze Armii Krajowej.

Wideo

Wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.