Klub Honorowych Dawców Krwi z Zręcinie z okazji X-lecia istnienia zaprasza do udziału w akcji honorowego oddawania krwi.
Zbiórka odbędzie się 3 lipca w Krwiobusie ustawionym na parkingu przy remizie OSP w Zręcinie. Krew będzie można oddać w godzinach od 09:00 do 12:00.