Smutna wiadomość nadeszła ze Zręcina. W poniedziałek 22 czerwca zmarł ks. prałat Jerzy Moskal, proboszcz Parafii w Zręcinie w latach 1978 - 2006. Miał 79 lat.

Ks. prał. Jerzy Moskal święcenia kapłańskie przyjął w 1959 roku. 11 stycznia 1978 r. objął posługę w parafii Zręcin zastępując ciężko chorego proboszcza ks. prał. Stanisława Łuksika.

Na kapłańską emeryturę przeszedł 27 sierpnia 2006 roku.