W sobotę, 11 kwietnia w Zręcinie odbyły się obchody 5. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, połączone z obchodami 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Przed mszą świętą uczestnicy uroczystości złożyli w przycmentarnej kaplicy kwiaty i znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy Smoleńskiej. - Spotykając się dzisiaj przy tablicach i dębach katyńskich chcemy szczególną modlitwą objąć tych którzy zginęli w Katyniu i Smoleńsku. Szczególnie wspominamy tych, którzy pochodzili z naszych stron, tych którzy chodzili po ziemi Zręcińskiej i oddali życie za ojczyznę. Chcemy przez złożenie kwiatów i zniczy pamiętać o nich - mówił podczas uroczystości w kaplicy ks. dr Wacław Socha, proboszcz parafii Zręcin.

Kwiaty i znicze pod tablicą złożyła delegacja z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, poseł Bogdan Rzońca, przedstawiciele Forum Inicjatyw Społecznych oraz delegacja z Urzędu Gminy w Chorkówce.Uroczystości rocznicowe odbyły się także na cmentarzu parafialnym gdzie znajduje się pomnik z tablicą upamiętniającą poległych mieszkańców Zręcina w I i II wojnie światowej oraz przy dębach pamięci ks. majora Mieczysława Janasa i majora Karola Szopy. Krótki referat podczas obchodów wygłosił Wojciech Żurkiewicz.

Zobacz zdjęcia: Obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 5. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Zręcinie