Jak informują nas czytelnicy, na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie naszej gminy pojawiło się obwieszczenie Wójta Gminy Chorkówka mówiące o tym, że 30 marca zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa turbiny wiatrowej o mocy 2-3 MW w Zręcinie.

Turbina miałaby być zlokalizowana w Zręcinie, na działce nr ewidencyjny 1763/15. Wg Systemu Informacji Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Krośnie działka o takim numerze leży na przysiółku Pasze w okolicach stacji paliw i kortów tenisowych (ul. Karpacka):Z wnioskiem w wprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia wystąpiła firma VERBUM TRANS SP. Z O.O. (Woronicza 15/140, Warszawa), która swój zakład produkcyjny ma w Zręcinie przy ul. Karpackiej.

Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedsięwzięcia (m.in. z Kartą informacyjną przedsięwzięcia) w Referacie Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy w Chorkówce w godzinach pracy urzędu.

Budowa turbin i farm wiatrowych budzi zawsze wiele kontrowersji. Powstające w Polsce farmy wiatrowe spotykają się często z protestami lokalnych społeczności (Czytaj: Nie chcą wiatraków, zablokowali rondo). Przeciwnicy farm wiatrowych najczęściej przywołują argumenty o niszczeniu krajobrazu i walorów turystycznych miejscowości. Osoby, które mają mieszkać w pobliżu farm, obawiają się hałasu, wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości.