W poniedziałek 17 listopada jednostki OSP z terenu Gminy Chorkówka zostały zadysponowane przez oficera dyżurnego KMP PSP w Krośnie do pożaru w Zespole Szkół w Zręcinie. Zdarzenie było pozorowane na potrzeby ćwiczeń ratowniczo - gaśniczych jednostek z naszej gminy.

Ćwiczenia pod okiem oficerów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie odbywają się co najmniej raz w roku aby sprawdzić gotowość bojową i stan wyszkolenia strażaków. W ostatni poniedziałek miejscem akcji był Zespół Szkół w Zręcinie.Ćwiczenia zakładały m.in. ewakuację młodzieży szkolnej z palącego się budynku, pomoc uczniom uwięzionym w pomieszczeniach szkolnych a także pomoc strażakom którzy zostali poszkodowani w czasie akcji gaśniczej.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP Kobylany, Szczepańcowa, Leśniówka, Bóbrka, Żeglce, Sulistrowa, Kopytowa i Zręcin.

Spotkanie podsumowujące ćwiczenia odbyło się w Domu Ludowym w Zręcinie. Mimo kilku błędów, obserwatorzy z KM PSP w Krośnie wysoko ocenili sprawność jednostek OSP, w szczególności sposób przeprowadzenia ewakuacji i udzielenia pierwszej pomocy.


Zdjęcia dostępne są pod adresem:
https://www.terazkrosno.pl/galerie/38-chorkowka/442-cwiczenia-jednostek-osp/