Zarząd oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zręcinie zapraszają mieszkańców Zręcina na uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Uroczystość odbędzie się 8 listopada (sobota) o godz. 13:00 na placu Domu Ludowego w Zręcinie.