Jutro obok Domu Ludowego w Zręcinie w godz. od 09:00 do 17:00 odbędzie się zbiórka odpadów zielonych m.in. skoszonej trawy, chwastów, zwiędłych kwiatów, drobnych gałęzi drzew i krzewów od mieszkańców Gminy Chorkówka.

Odpady zielone odbierane będą tylko i wyłącznie w workach koloru czarnego z przyklejonym numerem identyfikacyjnym właściciela nieruchomości.

Ustalony limit na odbiór odpadów zielonych to 110 litrów na miesiąc od właściciela nieruchomości. W przypadku posiadania większej ilości odpadów niż podany limit, właściciel nieruchomości usługę odbioru tych odpadów uzgadnia indywidualnie z Firmą REMONDIS KROeko Sp. z o.o.

UG Chorkówka