W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka o mandat radnego ubiegały się dwie osoby. Z uprawnionych 1726 wyborców w wyborach wzięło udział 415 wyborców, co dało frekwencję na poziomie 24,4 procent. Wojciech Żurkiewicz uzyskał 300 głosów, a jego kontrkandydat Janusz Kilar 111.

Szczegółowe wyniki głosowania:

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 1726
Liczba oddanych kart do głosowania: 415
Liczba kart ważnych: 415
Liczba głosów nieważnych: 4
Liczba głosów ważnych: 411

KILAR Janusz Arkadiusz: 111 (27,01%)
ŻURKIEWICZ Wojciech: 300 (72,99%)