Od godz. 08:00 w Zręcinie trwa głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka.

Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest Szkoła Podstawowa w Zręcinie.

Głosowanie potrwa do godz. 22:00.

Najszybsze wyniki głosowania opublikujemy w portalu.