Informacja o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym, w którym zostanie przeprowadzone głosowanie na radnego Rady Gminy Chorkówka w dniu 19 stycznia 2014 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka zarządzonych na dzień 19 stycznia 2014 roku będzie wybierany 1 radny, w okręgu wyborczym nr 10. Granicą okręgu będzie miejscowość Zręcin.

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce będzie Urząd Gminy w Chorkówce pokój nr 30.