Ludowego Klubu Sportowego Tęcza Zręcin informuje o wydaniu kalendarza na 2011 rok.
Kalendarz jest rozprowadzany wśród kibiców i sympatyków. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na bieżącą działalność klubu.