19 stycznia 2014 roku mieszkańcy Zręcina pójdą do urn wyborczych, by zagłosować w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka. 28 października Rada Gminy Chorkówka podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu radnego. Tym samym wybory uzupełniające zarządził Wojewoda Podkarpacki. Aktualizacja: 24.11.2013

Zbigniew Jabłecki
Radny Zbigniew Jabłecki skierował do Przewodniczącego Rady Gminy pismo, w którym oświadczył, że zrzeka się mandatu radnego z przyczyn osobistych. Był radnym kadencji 2010 - 2014. W wyborach do Rady Gminy w 2010 roku uzyskał 244 głosów. Stanowiło to 30.42% ważnych głosów w skali okręgu, startował z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia "Rozwój' w Krośnie.

Do 2 grudnia br. można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji lub komitetu wyborczego wyborców zamierzających zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chorkówka. Kandydatów na radnych można będzie zgłaszać do 20 grudnia, do godz. 24:00.

W wyborach w 2010 roku o mandaty radnych walczyli oprócz Zbigniewa Jabłeckiego i Mieczysława Markiewicza (który aktualnie posiada ważny mandat do Rady Gminy Chorkówka) jeszcze Bogdan Misiak, Zofia Kut, Kazimierz Korab i Andrzej Biały.

Aktualizacja 24.11.2013

Czytelnicy portalu podesłali dwa komunikaty Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Jak informuje Naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Rzeszowie Prokurator Tomasz Gawlik, 6 sierpni abr. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, w sprawie sygn. akt II K lustr 122/12 uznał, że lustrowany Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł w stosunku do Zbigniewa Jabłeckiego utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, na okres 4 lat, a także zakaz pełnienia funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 2-54 ustawy lustracyjnej, na okres 4 lat. Zbigniew Jabłecki składał oświadczenie w związku z pełnieniem funkcji publicznej radnego Rady Gminy Chorkówka. Orzeczenie nie było prawomocne.

24 października br. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie, sygn. akt II Klustr 122/12 z dnia 6 sierpnia 2013 r., stwierdzające, iż Zbigniew Jabłecki złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Orzeczenie jest prawomocne
{jcomments off}