"Że Chcę" to nazwa Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce, które powstało końcem marca.
Po przeprowadzeniu wielu udanych imprez we wsi Żeglce w gminie Chorkówka (Bieg o Puchar Sołectwa Żeglce, Sylwester, rocznice Powstania Warszawskiego, Jasełka, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Kobiet, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, oraz imprez sportowych i turystycznych) kolejną ważną inicjatywą na rzecz rozwoju wsi jest powołanie stowarzyszenia.

W zebraniu założycielskim, które odbyło się w Domu Ludowym w Żeglcach 29 marca udział wzięło 28 osób, z których wybrano siedem osób do Zarządu i trzy osoby do Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z procedurami spotkania założycielskiego ukonstytuował się Zarząd i Komisja Rewizyjna Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" w następującym składzie:
Zarząd:
Prezes Zarządu - Iwona Skalska
Wiceprezes Zarządu - Maciej Bęben
Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Węgrzynowski
Sekretarz - Katarzyna Jagieło
Skarbnik - Olga Słowik-Matys
Członek Zarządu - Roman Skowron
Członek Zarządu - Tomasz Serwa

Stowarzyszenie Żeglce

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący - Małgorzata Bazan
Członek - Magdalena Wasłowicz
Członek - Wojciech Bularski

Wśród wielu założeń statutowych Żegleckiego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Żeglce "Że Chcę" znajduje się m. in. szeroko pojęta działalność kulturalno-sportowo-rekreacyjno-turystyczna, promocja regionu, gminy oraz wsi, organizacja imprez okolicznościowych oraz wiele innych.

Stosowne dokumenty założycielskie w celu rejestracji Stowarzyszenia zostały skierowane do Krajowego Rejestru Sadowego w Rzeszowie.

Z tego miejsca chcielibyśmy zachęcić wszystkich do przyłączenia się do naszego stowarzyszenia. Będzie to możliwe po wypełnieniu formularza rejestracyjnego (członkowskiego), który niebawem znajdzie się stronie www.zeglce.pl. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania zjednoczą mieszkańców miejscowości Żeglec wokół wspólnych inicjatyw.