Historyczny bo pierwszy w naszej gminie Orszak Trzech Króli przeszedł dziś przez Żeglce.
Mróz nie odstraszył mieszkańców Żeglec i innych miejscowości naszej gminy, którzy licznie wzięli udział w historycznym, bo pierwszym Orszaku Trzech Króli. Na czele barwnego pochodu maszerował sołtys Żeglec Grzegorz Węgrzynowski niosąc gwiazdę, dalej Trzej Królowie, Święta Rodzina i aniołowie. Nie zabrakło dzieci z rodzicami a także samorządowców na czele z Wójtem Gminy Andrzejem Konieckim.

Orszak w Żeglcach

W ramach dzisiejszego święta w Domu Ludowym odbył się także konkurs na najładniejszy strój orszakowy, odbyło się przedstawienie jasełkowe w którym wystąpili mieszkańcy Żeglec a także koncert kolęd. Nie zabrakło również poczęstunku.

WIDEO

WIDEO

Nie pozostaje nic innego, jak tylko wierzyć, że ta świetna inicjatywa stanie się stałym elementem obchodów Święta Trzech Króli i w kolejnych latach ulicami kolejnych miejscowości przejdą Orszaki.