Tegoroczne powiatowe obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Gminie Chorkówka.

Powiatowe obchody rozpoczęły się w Żeglcach, gdzie pod obeliskiem ku czci "poległym, pomordowanym i prześladowanym za Ojczyznę" usytuowanym przy kościele parafialnym złożono kwiaty, wieńce i znicze. Krótką modlitwę odmówił ks. prałat Jan Luchowski.

O godz. 13:00 obok Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce odprawiono uroczystą polową mszę świętą w intencji Ojczyzny. Mszę celebrował ks. prałat Jan Luchowski, a homilię wygłosił ks. Daniel Odor. Wzięły w niej udział władze powiatu i gminy, poczty sztandarowe, uczniowie szkół i mieszkańcy gminy Chorkówka.

Po mszy odbyła się część artystyczna w wykonaniu laureatów Powiatowego Konkursu Poezji Patriotycznej i Zespółu Śpiewaczego Chorkowianie z Chorkówki.

Zobacz zdjęcia: https://www.terazkrosno.pl/galerie/38-chorkowka/1233-powiatowe-obchody-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja-ze-cho

.