Zaniedbanych, zaśnieżonych dróg gminnych nie można usprawiedliwiać zimową aurą lub brakiem środków finansowych. Takie przypadki należy zgłaszać sołtysowi, to oni decydują o kolejności użycia sprzętu.

Drogi gminne


Jak informuje Urząd Gminy w Chorkówce "zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu" a zwalczanie śliskości i gołoledzi "polegać będzie na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniającą piasku i soli [...] głównie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, na odcinkach o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jezdni na całej szerokości będzie tylko w przypadku wystąpienia gołoledzi".

Do końca grudnia 2023 r. tak jak to było w latach poprzednich utrzymywaniem dróg gminnych na terenie gminy Chorkówka zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy na utrzymanie dróg. Gmina Chorkówka została podzielona na rejony obejmujące miejscowości :
Rejon Nr 1 miejscowość Bóbrka i Machnówka
Rejon Nr 2 miejscowości Chorkówka i Leśniówka
Rejon Nr 3 miejscowości Faliszówka i Poraj
Rejon Nr 4 miejscowości Draganowa i Sulistrowa
Rejon Nr 5 miejscowość Kobylany
Rejon Nr 6 miejscowości Kopytowa i Żeglce
Rejon Nr 7 miejscowość Zręcin
Rejon Nr 8 miejscowość Świerzowa Polska
Rejon Nr 9 miejscowość Szczepańcowa

Odpowiedzialnym za każdą z miejscowości jest sołtys danego sołectwa. Interwencję w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania należy zgłaszać telefonicznie do sołtysa miejscowości, której dotyczy interwencja:

Sołectwo Bóbrka - Stanisław Czarnota, tel: 693 859 788
Sołectwo Chorkówka - Stanisław Liwosz, tel: 691 865 160
Sołectwo Draganowa - Stanisław Chodak, tel: 13 431 72 27, 601571137
Sołectwo Faliszówka - Ireneusz Szczepanik, tel: 664 657 939
Sołectwo Kobylany - Jan Samborowski, tel: 887 761 747
Sołectwo Kopytowa - Tomasz Munia, tel: 783 770 083
Sołectwo Leśniówka - Małgorzata Gradowicz, tel: 13 431 35 36, 887 770 026
Sołectwo Machnówka - Zdzisław Malczewski, tel: 13 431 83 58
Sołectwo Poraj - Małgorzata Baran, tel: 602 213 005
Sołectwo Sulistrowa - Gabriel Czaja, tel: 609 160 998
Sołectwo Świerzowa Polska - Bogusława Kawalec, tel: 502 745 866
Sołectwo Szczepańcowa - Marta Żołna, tel: 724 261 254
Sołectwo Zręcin - Ryszard Prętnik, tel: 508 375 703
Sołectwo Żeglce - Iwona Skalska, tel: 606 853 093

Drogi powiatowe


Drogi powiatowe zlokalizowane na terenie gminy Chorkówka w okresie zimowym 2023/2024 utrzymywane będą przez Powiat Krośnieński. Akcją zimową kieruje Dyżurny z Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli.

Numery kontaktowe:
1. Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg tel. (13) 43 300 20 (całą dobę)
2. Zimowe utrzymanie dróg nadzorują:
1) Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Krośnie tel. (13) 43 75 797 pon. - pt. w godz. 07:00 - 15:00
2) Kierownik ODM w Dukli tel. (13) 43 30 020 pon. - pt. w godz. 07:00 - 15:00

Planem zimowego utrzymania objęte zostały drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 03:00 - 07:00 i 13:00 - 17:00 - razem 8 godzin. W godz. 07:00 - 13:00 wg potrzeb i interwencji oraz w zależności od panujących warunków atmosferycznych. W godzinach od 17:00 - 22:00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22:00 do godz. 03:00 usługi w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej (bez względu na warunki atmosferyczne) prowadzone będą tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencję służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych oraz innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, zimowe utrzymanie dróg powiatowych zostanie wstrzymane i wznowione po ustaniu trudnych warunków pogodowych.

Chodniki


Za odśnieżenie chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia prywatnej posesji, odpowiada właściciel tej nieruchomości. Wynika to z "Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

Art. 5.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez [...] uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;"

Co ważne, za pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej odpowiada zarządca drogi.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.