Dzięki współpracy Gminnego Centrum Informacji i Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej w Chorkówce, w gminie został przeprowadzony bezpłatny kurs komputerowy w dniach 19-23 listopada 2007 roku w którym uczestniczyli również mieszkańcy naszej wsi.
Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy ale ze względów organizacyjnych grupa uczestników mogła liczyć maksymalnie 14 osób. Kurs został przeprowadzony w ramach programu "Internet dla Seniora". Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W kurskie który obejmował "Podstawy obsługi komputera i programów Microsoft Word" uczestniczyli emeryci, renciści, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, również ze Świerzowej. Zajęcia prowadził Pan Adam Józefczyk. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia wydane przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie.

Źródło: Głos Chorkówki nr 4 (10) 2007