Poseł Stefan Krajewski (PSL) zwrócił się z interpelacją do prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatku pieniężnego do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa. Jaką otrzymał odpowiedź? Weź udział w naszej ankiecie.
Poseł Stefan Krajewski w interpelacji do premiera Mateusza Morawickiego napisał, że pochodząca z wyboru funkcja sołtysa wskazuje na wyjątkowe zaufanie, którym sołtysi są darzeni przez lokalną społeczność.

- Ludzie ci potrafią wysłuchać, zachęcić wspólnotę do aktywności, zainicjować potrzebne ogółowi działania. Są często pierwszymi osobami, do których swoje kroki kierują z problemami i dylematami mieszkańcy wsi. Ich zaangażowanie wymaga cierpliwości, energii oraz czasu. Dziwi zatem opieszałość, z jaką rząd wprowadza przygotowaną już w 2006 roku nowelizację ustawy o dodatku pieniężnym do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa. Choć jest ona pełniona społecznie, to stosowny dodatek do rent i emerytur stanowiłby właściwe docenienie pracy sołtysów - napisał poseł.

Zwrócił się też z pytaniem, kiedy przyjęta zostanie ustawa o dodatku pieniężnym do emerytur i rent dla osób pełniących funkcję sołtysa?

Odpowiedzi na interpelację udzieliła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaznaczyła, że emerytury wypłacane z systemu powszechnego mają charakter indywidualny, a ich wysokość jest ustalana na podstawie wkładu wniesionego w postaci składek. Im bardziej ubezpieczony partycypował w tworzeniu dochodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w tym większym stopniu ma on prawo z nich korzystać w postaci emerytury lub renty.

Przyznanie dodatkowego świadczenia do emerytury, które nie wynika z wniesionego przez ubezpieczonego wkładu w postaci opłacenia składki ubezpieczeniowej, nie znajduje zatem uzasadnienia w konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych.

Funkcjonujące w przeszłości w powszechnym systemie emerytalnym tzw. dodatki branżowe do emerytur i rent z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a przyznawane do dnia 15 listopada 1991 r., zostały po tej dacie zniesione. Obecnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wypłacane jedynie dwa rodzaje dodatków - dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek dla sierot zupełnych.

Złoty jubileusz sołtysa z Przybówki
- Pełnienie funkcji sołtysa nie mieści się w przewidzianych przez system ubezpieczeń społecznych kategoriach ryzyk ubezpieczeniowych, które obejmują przede wszystkim utratę możliwości osiągania dochodów z pracy wskutek starości lub niezdolności do pracy spowodowanej stanem zdrowia. Wprowadzanie dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, nie zaprzeczając oczywiście niezwykle ważnej społecznej roli, jaką pełną sołtysi, doprowadziłoby w konsekwencji do wypaczenia samej idei pracy społecznej - napisała w odpowiedzi Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

{rrrpolls}120{rrrpolls}

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.