4 października MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało ostatnią umowę w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Podpisana umowa dotyczy rozbudowy i przebudowy (modernizacji) Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. Wykonawcą tego zadania będzie Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 6 mln zł.
- Ochrona środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalność Firmy Inżynieria Rzeszów S.A. Realizujemy kompleksowo wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dla Inżynierii Rzeszów S.A., dbałość o tą sferę życia jest szczególnie ważna, dlatego z dużym zaangażowaniem przystępujemy do kolejnej realizacji inwestycji dla MPGK Krosno Sp. z o.o. W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” wykonaliśmy zadanie pod nazwą „Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie”. Obecnie przed nami duży zakres robót, który przeprowadzimy na czynnym ujęciu wody w okresie 15-stu miesięcy. Dołożymy wszelkich starań aby realizacja zadania nie zakłóciła pracy zakładu. Zapewniamy również, że nie będzie to odczuwalne przez odbiorców wody - mówi Jeży Żyła Prezes Zarządu Inżynieria Rzeszów S.A.

ujęcie Szczepańcowa

Wszystkie prace na ZUW Szczepańcowa dotyczą gospodarki wodnej na terenie aglomeracji Krosno. Modernizacja ZUW Szczepańcowa pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędności wody w procesie jej uzdatniania a co najważniejsze poprawę jej jakości.

- Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej wpisuje się w wieloletni program inwestycyjny, który został rozpoczęty przez MPGK ponad dekadę temu. W ramach tego programu na inwestycje w infrastrukturę wodociągową wydano już kwotę ponad 50 milionów złotych. Znaczna część tych środków pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom poprawimy jakość wody ale też efektywność i niezawodność całego systemu zaopatrzenia w wodę dla Miasta Krosna i okolicznych gmin -
mówi Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.
W ramach realizowanego programu modernizacji infrastruktury wodociągowej przez krośnieńskie MPGK przy wsparciu środków zewnętrznych wykonano: modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz wybudowano magistralę wodociągową z Rymanowa do Iskrzyni.

ujęcie Szczepańcowa

- Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej jest ostatnim elementem wieloletniego planu, który pozwoli na zoptymalizowanie zaopatrzenia w wodę z krośnieńskiego wodociągu dla obszaru zamieszkałego przez ponad sto tysięcy osób -
mówi Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej to bardzo ważna inwestycja dla naszego regionu co potwierdza fakt, że na jej realizację Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania tego Projektu to kwota blisko 23 mln zł.

Ujęcie wody w Szczepańcowej zostało oddane do użytku w 1938 roku. Pierwotne procesy oczyszczania wody oparte były na sedymentacji zawiesin, infiltracji oraz filtracji powolnej czyli na naturalnych procesach fizycznych i biochemicznych. Woda była na tyle czysta, że dezynfekcję z użyciem chloru gazowego wprowadzono dopiero w latach 60-tych. Szybki rozwój miasta i związane z tym wysokie zapotrzebowanie na wodę spowodowało znaczny wzrost produkcji wody z ujęcia w latach 70 i 80-tych. W rezultacie doprowadziło to do częściowego zamulenia drenażu infiltracyjnego i obecnie technologia oparta jest głównie o wykorzystanie filtrów powolnych. Po blisko 80-ciu latach od uruchomienia ujęcia, technologia oparta jest niemalże o te same procesy co w układzie pierwotnym.

~opozycja

06-10-2017 07:01 14 10

ruszył zegar wyborów samorządowych. Do końca kadencji wójtów i (bez) radnych zostało 377 dni.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.