Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Chorkówka odbyły się w niedzielę 9 listopada w Szczepańcowej.

Obchody zainaugurowała msza święta w intencji ojczyzny w kościele pw. św. Rafała Kalinowskiego w Szczepańcowej odprawiona pod przewodnictwem proboszcza parafii Żeglce ks. Jan Luchowski a koncelebrowana przez ks. Mirosława Grendusa proboszcza parafii Szczepańcowa i ks. Wacława Sochę proboszcza parafii Zręcin.

Po nabożeństwie złożono wieńce i kwiaty na cmentarzu parafialnym a także pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej zawieszoną na budynku Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej.Druga część uroczystości odbyła się w sali Domu Ludowego w Szczepańcowej, gdzie młodzież szkolna zaprezentowała patriotyczny program artystyczny a zespół 50 Plus działający przy GOK w Chorkówce zaprezentował pieśni patriotyczne.