Dobiegły końca prace związane z rozbudową Domu Ludowego w Szczepańcowej. Aktualnie trwa wyposażenie obiektu w urządzenia techniczne i kompletowanie wyposażenia.
Po otwarciu (nieoficjalnie jeszcze w lipcu) obiekt będzie stanowić centrum kulturalnej aktywności mieszkańców Szczepańcowej. Budynek to nie tylko duża sala z dębowym parkietem i klimatyzacją ale także pomieszczenie dla Filii Biblioteki Gminnej, sołtysa, Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia. Powierzchnia użytkowa Domu Ludowego wzrosła z 249,98 m2 do 497,20 m2.

Dom Ludowy w Szczepańcowej jeszcze niedawno wyglądał tak:


Dziękujemy sołtysowi Szczepańcowej Zbigniewowi Gładyszowi za udostępnienie obiektu