Zarząd Ludowego Klubu Sportowego "Jasiołka" Świerzowa informuje o wydaniu kalendarza na 2011 rok.
Kalendarz będzie rozprowadzany wśród kibiców i sympatyków. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na bieżącą działalność klubu.