'Zboże już skoszone, do stodół sprzątnięto, dzisiaj w naszej wiosce obchodzimy święto. Nad rzeką Jasiołką leży nasza wioska, ukochana Świerzową Polską zwana'.
W dożynkach wzięły udział wszystkie organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Koło Emerytów i Rencistów, Ochotnicza Straż pożarna i "LZS" Jasiołka.

Starostą Dożynek był Pan Stanisław Socha i starościną Pani Ewa Misiak. Z wieńcem dożynkowym, wykonanym przez panie z koła Emerytów i Rencistów, a niesionym przez strażaków w asyście orkiestry, korowód udał się do kościoła parafialnego w Zręcinie. W korowodzie uczestniczyła Pani sołtys Alina Celej oraz radni wsi - Mieczysław Czelny i Zofia Romańska oraz rolniczy i mieszkańcy.

Po mszy św. w Domu Ludowym był przygotowany obiad przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich dla zaproszonych gości, sponsorów i uczestników korowodu dożynkowego. Po obiedzie wraz z władzami Gminy, korowód dożynkowy ulicą Szkolną udał się na stadion sportowy.

Korowód prowadził przez wieś Stanisław Gancarz na koniu, jako symbol starodawnego gospodarza. Na stadionie starosta przywitał gości: Wójta Gminy Chorkówka mgr. inż. Andrzeja Konieckiego wraz z małżonką, z-cę Wójta Gminy Dariusza Batora z małżonką, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierza Krężałka z małżonką, Sekretarza Urzędu Gminy Bożenę Panek, Proboszcza Parafii Zręcin dr. Wacława Sochę, Radnych, Sołtysa wsi oraz sponsorów i rolników - Marka Trygara, Krzysztofa Kłuska i Renatę Gradowicz.

Po przekazaniu dożynkowego kołacza władzom Gminy i wsi, podzielono go i poczęstowano zebranych mieszkańców. Zespół Emerytów i Rencistów wykonał pieśni dożynkowe. Gdyby następnego dnia nie był czwartek, zabawa trwała by do białego rana.