Mieszkańcy okręgu wyborczego nr 11 w Świerzowej Polskiej wybrali swojego radnego.
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania: 956
Liczba wyborców, którym wydano karty: 280

Liczba kart wyjętych z urny: 280
Liczba głosów nieważnych: 4
Liczba głosów ważnych: 276

Wyniki wyborów:
1. Jan Foremny - 10
2. Mateusz Szkudlarek - 124
3. Maciej Faber - 113
4. Piotr Rafał Szklarski - 19
5. Michał Guzik - 10

Mateusz Szkudlarek ma 39 lat, z zawodu jest policjantem. Pełni funkcję wiceprezesa klubu LKS Jasiołka Świerzowa Polska.