Małgorzata Pelczar i Roman Skowron zostają o rok dłużej na piastowanych stanowiskach, odpowiednio Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej i Szkoły Podstawowej w Żeglcach.
Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski do 31 sierpnia 2021 roku przedłużył powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej Małgorzacie Pelczar oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Żeglcach Romanowi Skowron.

Przedłużenie upływających w tym roku kadencji odbyło się zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w 10 kwietnia 2020 roku. Wprowadzono w nim rozwiązania pozwalające, w kilku szczególnych przypadkach, na powierzenie stanowiska dyrektora szkoły bez przeprowadzania postępowania konkursowego.

Rozwiązania wprowadzono w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.