W Świerzowej Polskiej na rzece Jasiołka nastąpiło spiętrzenie kry.
Najpierw były silne mrozy, teraz nastąpiły roztopy i spływ kry.

W okolicach mostu na rzece Jasiołka w Świerzowej Polskiej nastąpiło spiętrzenie kry. Zator lodowy utworzył się przed i za mostem, nastąpiło spiętrzenie wody i rozlewanie się jej poza koryto rzeki.

Sytuacja jest monitorowana przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krośnie.