20 lat temu Alicja Adamik objęła kierownictwo zespołu śpiewaczego Seniorzy ze Świerzowej Polskiej. Wczoraj z tej okazji w Domu Ludowym odbyła się skromna uroczystość.

Zespół śpiewaczy Seniorzy powstał przy Kole Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Świerzowej Polskiej w 1977 roku jako mały zespół składający się z kilku osób. Jego założycielami byli Stanisław Przetacznik który został jego kierownikiem i Józef Czekaj. W zamyśle zespół miał przygrywać podczas spotkań członków Koła i uroczystości wiejskich.

W 1994 roku z powodu wieku Stanisław Przetacznik zrezygnował z dalszego prowadzenia zespołu a na kierownika wybrano Alicję Adamik. Zespół powiększył się o kilku członków i przyjąć nazwę Seniorzy. Pierwszy poważny chrzest pod nową nazwą i kierownictwem odbył się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie.Przez kolejne 20 lat zespół występował na wielu scenach, również za granicą. W swoim repertuarze ma pieśni kościele i ludowe, patriotyczne i biesiadne. Obecnie muzycznie zespół prowadzi Stanisław Kiełtyka, wcześniej byli to Tadeusz Krzywda, Zbigniew Zych, Julian Gromek i Władysław Kurek.

We wtorek 27 października w Domu Ludowym w Świerzowej Polskiej odbyła się skromna uroczystość. Jubileusz 20-lecia kierowania zespołem obchodziła Alicja Adamik. Były życzenia, kwiaty, okazały tort i prezenty dla jubilatki. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało skromny poczęstunek.

Zobacz zdjęcia: Jubileusz 20-lecia prowadzenia zespołu Seniorzy przez Alicję Adamik

.