Nareszcie skończyła się nasza tułaczka - mówił dyrektor Gimnazjum w Świerzowej Polskiej Wacław Kamiński podczas uroczystego otwarcia nowej sali gimnastycznej.

Na ten dzień uczniowie i nauczyciele tego gimnazjum czekali 16 lat. Oficjalne otwarcie odbyło się we wtorek 13 października. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Dariusz Sobieraj - Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Koniecki - Wójt Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła - Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka, Wacław Kamiński - Dyrektor Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej i Alina Celej - Radna Gminy Chorkówka, sołtys sołectwa Świerzowa Polska. Obiekt poświęcił ks. dr Wacław Socha - proboszcz parafii Zręcin.

Czytaj więcej, zobacz zdjęcia: W Świerzowej Polskiej otwarto salę gimnastyczną

.