Z pewnością wielu kierowców ucieszy ta informacja. Będzie remont najbardziej ruchliwego odcinka drogi w Gminie Chorkówka.

Chodzi o odcinek drogi powiatowej nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki o długości 1,72 km - od granic Krosna w Świerzowej Polskiej (ul. Krośnieńska) do skrzyżowania (ul. Kościelna i Łukasiewicza) w Zręcinie.

Pieniądze na remont pochodzić mają z dwóch źródeł. 26 czerwca br. Radni Gminy Chorkówka podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi krośnieńskiemu w kwocie 200 000 zł na inwestycję. Pięć dni później radni powiatowi zarezerwowali w budżecie kwotę 993 200 zł na trzy zadania inwestycyjne, w tym przebudowę drogi powiatowej nr 1896R.