Mieszkańcy Świerzowej Polskiej złożyli na ręce Starosty Krośnieńskiego pismo w sprawie przebudowy skrzyżowania. Kilka dni temu nadeszła odpowiedź. Pojawiło się malutkie światełko w tunelu.

Chodzi o skrzyżowanie ulic Krośnieńska - Nadbrzeżna - Szkolna tuż przy moście na Jasiołce. W tym miejscu co roku dochodzi do kilku poważnych wypadków i wielu stłuczek. Wszystko z powodu utrudnionego wyjazdu z ul. Nadbrzeżnej, w czasie remontu mostu zamontowano barierkę ochronną która skutecznie ogranicza widoczność.Mieszkańcy Świerzowej Polskiej złożyli na ręce Starosty Krośnieńskiego pismo w sprawie przebudowy skrzyżowania. Inicjatorem była Barbara Jaskulska. W nadesłanej odpowiedzi Starosta poinformował, że 17 lutego Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podjął decyzję o konieczności dokonania w II kwartale br. objazdu dróg powiatowych. Pozwoli on na analizę problemu i podjęcie kroków zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Zarząd ma się również zwrócić do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie o dane statystyczne w zakresie ilości i przyczyn zdarzeń drogowych w obrębie skrzyżowania.