Dwie drogi gminne w Świerzowej Polskiej, tj. na ul. Podskale i Graniczna wkrótce przestaną być koszmarem dla kierowców. Urząd Gminy ogłosił przetargi na ich remont.

Zakres robót na ul. Podskale obejmuje skropienie warstwy podbudowy asfltem, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfltowego o grubości 4 cm, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 3 cm i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Na ul. Granicznej łączącej Krosno z Gminą Chorkówka pojawi się również nowa nawierzchnia. Wyremontowany zostanie przepust, w obrębie wiaty przystankowej na długości 23 metrów zostanie wykonany chodnik oraz oznaczone przejście dla pieszych. Przewidziano również remont oświetlania.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem inwestycje zostaną zakończone do końca października br.