Zespół śpiewaczy Seniorzy ze Świerzowej Polskiej został uhonorowany nagrodą specjalną przyznaną przez Starostę Krośnieńskiego podczas Powiatowego Dnia Działacza Kultury.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury organizowany jest by uhonorować i pokazać animatorów, lokalnych artystów, którzy swoją pracą, pasją i zaangażowaniem upiększają nam codzienne życie, promują tradycje i kulturę regionu, dla których dbałość o dziedzictwo kulturowe jest sposobem na życie.

Dzień Działacza Kultury, to tradycyjnie już okazja do przyznania odznaczeń, dyplomów i ciepłych słów najbardziej zasłużonym. Specjalne nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i odnowy kultury przyznał Starosta Krośnieński. Nagrody te wręczane są od kilku lat, w tym roku przyznano ich aż dziewięć.

Uhonorowani zostali:
Ewa Kaczmarska – Więckowska, Stanisław Zajdel, Jan Stachyrak, Orkiestra Dęta OSP z Odrzykonia, Chór "Cantate" z Iwonicza, Zespół Obrzędowy "Rymanowianie", Zespół Śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej Polskiej, Zespół Śpiewaczy "Jarzębina" z Piotrówki. Nagrodę za całokształt działalności na rzecz kultury na wniosek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych otrzymało Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi.

powiat.krosno.pl