25 marca dzięki gościnności władz gminy Rymanów tegoroczne eliminacje do XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. W turnieju wzięło udział 33 uczestników reprezentujących 11 gmin powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna. Wśród laureatów znalazł się Bartosz Sajdak z Gimnazjum w Świerzowej Polskiej.

W pierwszym etapie Turnieju przeprowadzono sprawdzian pisemny. Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. W przerwie, kiedy komisja oceniała prace pisemne, młodzież udała się na wycieczkę do Huty Szkła Artystycznego "Sabina" w Rymanowie. Następnie rozpoczął się finał ustny dla uczestników, którzy najlepiej rozwiązali test w poszczególnych kategoriach wiekowych. W finale ustnym, uczestnicy odpowiadali na przygotowane pytania, których prawidłowość na bieżąco oceniała komisja. W tym czasie pozostali uczestnicy Turnieju wraz z opiekunami, oglądali pokaz ratownictwa medycznego zaprezentowany przez strażaków z OSP Rymanów Zdrój i OSP Sieniawa.

Wyniki eliminacji:
I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych
1. Mikołaj Szuba ZSP Wróblik Szlachecki
2. Wiktor Ziębka SP Lubatowa
3. Wojciech Janocha SP Dobieszyn

II grupa wiekowa – uczniowie gimnazjum
1. Bartosz Sajdak Gimnazjum Świerzowa Polska
2. Karol Mercik ZSP Miejsce Piastowe
3. Krzysztof Matusik GP Lubatowa

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
1. Patryk Wróblewski ZSP Nr 1 Krosno
2. Maciej Jakubik I LO Krosno
3. Marcin Lenik ZSP Nr 1 Krosno

Najmłodszymi uczestnikami Turnieju byli Mikołaj Szuba z ZSP Wróblik Szlachecki i Karolina Krośniak z SP Łęki Strzyżowskie.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie; mł. bryg. Marek Fejkiel, mł. bryg. Ireneusz Długosz, dh Roman Prugar, dh Józef Tucki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki, natomiast zwycięzcy Turnieju nagrody i dyplomy. Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Burmistrza Gminy Rymanów, Starostę Krośnieńskiego, Prezydenta Miasta Krosna, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, Nadleśnictwo Rymanów i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych będą reprezentować powiat krośnieński w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 20 maja 2014 r. w Rudniku nas Sanem.

Organizatorami Turnieju byli: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rymanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Rymanowie, Burmistrz Gminy Rymanów, Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie i Komenda Miejska PSP w Krośnie.

bryg. Mariusz Kozak / PSP Krosno