Znamy już wyniki przetargu, jaki Gmina Chorkówka ogłosiła końcem października na sala gimnastyczną z przewiązką w Świerzowej Polskiej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane (KPB).

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane zaoferowało najniższą cenę tj. 2 218 890,44 zł, tym samym oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. To ponad 1 mln zł mniej niż wynosiła najwyższa oferta.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to najpóźniej do końca czerwca 2015 roku obiekt zostanie oddany przez wykonawcę robót.