Zarząd i zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego Jasiołka Świerzowa Polska składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom i organizacjom, które wspierają działalność naszych drużyn.
A w szczególności (w kolejności alfabetycznej):
Alina Celej
Wiesław Cymerman
Mieczysław Czelny
Krzysztof Domaradzki
Jadwiga Józefczyk
Roman Kochański
Tadeusz Kochański
Barbara Mermon
Eugeniusz Ozimina
Małgorzata Pelczar
Jerzy Prętnik
Stanisław Rajchel
Andrzej Ulanowski
Andrzej Żołna

OSP Świerzowa Polska
Rada Sołecka sołectwa Świerzowa Polska
Zarząd i zawodnicy LKS "Jasiołka" Świerzowa