Pogoda i mieszkańcy dopisali, a zabawa taneczna trwała do późnego wieczora. Wczoraj w Świerzowej Polskiej odbyły się tradycyjne dożynki czyli Święto Plonów, było kolorowo, zabawnie i wesoło.
Dożynki rozpoczęły się od mszy św. w kościele parafialnym w Zręcinie której przewodniczył ks. Jan Luchowski. W pięknych ludowych strojach, przy dźwiękach orkiestry, dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Świerzowej przynieśli dwa wieńce dożynkowe wykonane z dużą starannością. Pierwszy wieniec, zaprojektowany i wykonany przez Panią Heleną Jabłecką, przyniosły dzieci, przedstawiał on dwa serca, stojące obok siebie. Drugi wieniec dożynkowy został zaprojektowany przez Panią Helenę Zych z Zespołu "Seniorzy"i wykonany przez ten zespół. Przedstawiał przydrożną kapliczkę umocowaną na brzozie otoczoną gałęziami powiewającymi na wietrze, w kapliczce znajduje się figurka Matki Bożej.

Po uroczystościach w kościele, obiedzie w Domu Ludowym przygotowanym przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Świerzowej Polskiej i uroczystym przeniesieniu wieńca dożynkowego z Domu Ludowego na stadion, odbyły się ceremonie ośpiewania wieńca i uroczystego przekazania chleba władzom samorządowym. Złożono go na ręce Pani sołtys Aliny Celej, która ten chleb podzieliła i rozdała ze Starostami Dożynek mieszkańcom wsi. Pani sołtys pozdrowiła wszystkich rolników z naszej wsi, a w szczególności Pana Marka Trygara, Pana Krzysztofa Kłuska z małżonką i Panią Renatę Gradowicz z mężem. Podziękowała również za uroczystą Mszę Świętą proboszczowi parafii Żeglce ks. Janowi Lachowskiemu, proboszczowi seniorowi ks. Jerzemu Moskalowi oraz wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie dożynek: Starostom Dożynek, Kołu Gospodyń Wiejskich, Zespołowi "Seniorzy", Ochotniczej Straży Pożarnej, LKS "Jasiołka" Świerzowa i Radzie Sołeckiej. Starostami Dożynek byli: Pani Maria Żołna i Pan Wiesław Cymerman.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Krężałek z żoną, Przewodniczący Rady Gminy Pan Władysław Kordyś z małżonką, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Pan Bogusław Pacek, radni naszej wsi Pani Zofia Romańska z mężem i Pan Mieczysław Czelny z żoną, Dyrektor Zespołu Szkół Pani Małgorzata Pelczar z mężem, proboszcz parafii ks. dr Wacław Socha, ks. Mirosław Baran.

Po okolicznościowym programie artystycznym przygotowanym przez Koło Emerytów i Rencistów i Zespół "Seniorzy", rozpoczęto zabawę przy dźwiękach zespołu OMX która trwała do późnych godzin nocnych.

Dożynki nie odbyłyby się bez sponsorów i darczyńców:
- Firma handlowa Zenir
- Firma transportowo - handlowo - usługowa Panmar
- Huta Szkła Józefina
- Kiosk spożywczo-przemysłowy Zibi
- Kora Sprzedaż artykułów wielobranżowych Hurt-Detal
- Krośnieńskie Huty Szkła
- Nowy Styl Krosno
- Pan Andrzej Żołna
- Pan Daniel Kurcoń
- Pan Rudolf Adamik
- Pan Stanisław Brzyś
- Pan Stanisław Józefczyk
- Pan Wiesław Cymerman
- Pani Marta Adamik
- Państwo Dorota i Krzysztof Samborowscy
- Provident Polska S.A.
- Salon kosmetyczny Magdalena Staryszak
- Sklep Serwis samochodowy Auto-Fiat
- Zakład Urządzeń Naftowych Naftomet
oraz wiele osób prywatnych.

Całość odbyła się wyłącznie dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu ludzi. Wspólnym wysiłkiem udało się przygotować wspaniałą i barwną uroczystość święta plonów. Dlatego nie można zapomnieć o osobach które bezinteresownie pomagały przy organizacji dożynek, przygotowały i podawały obiad i poczęstunek dla gości, zorganizowały i obsługiwały bufet czy loterię fantową, są to (w kolejności alfabetycznej): Agata Mól-Borkowska, Zofia Cichoń, Krystyna Czech, Krystyna Gazda, Jolanta Guzik, Alina Jakubowska, Jadwiga Jastrząb, Jadwiga Józefczyk, Małgorzata Kochan, Krystyna Kochańska, Agata Mazur, Iwona Wierdak, Alicja Zaremba.
Dziękujemy wszystkim.

Osoby które chcą otrzymać wszystkie zdjęcia w lepszej jakości prosimy o kontakt.

Dziękuje Pani Zofii Romańskiej za pomoc w przygotowaniu relacji.