Radni jednogłośnie przegłosowali wczoraj (29.10) uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Sulistrowa. Mieszkańcy Sulistrowej mogą spać spokojnie.

W skład aglomeracji Sulistrowa wchodzą miejscowości Kobylany, Draganowa, Łęki Dukielskie, Głojsce, Iwla i Sulistrowa.

Aglomeracja to teren, na którym liczba mieszańców oraz osób pracujących przekracza 2 tys. Do końca 2015 roku wszystkie aglomeracje w Polsce powinny posiadać oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji a te aglomeracje, które już posiadają oczyszczalnie powinny je zmodernizować i przystosować do odpowiednich wymogów.

W ostatnim czasie gminy w całej Polsce likwidują, zmniejszają lub zmieniają granice aglomeracji aby m.in. sprostać unijnym wymaganiom i nie płacić kar. Jak zaznaczył Dariusz Bator z-ca wójta gminy Chorkówka, likwidacja aglomeracji Sulistrowa nie oznacza zaprzestanie inwestycji w kanalizację - kanalizację będziemy robić, trwają w tej chwili prace budowlane przy fundamentach pod oczyszczalnie ścieków... .

Podobną uchwałę we wtorek (28.10) przyjęła na LVIII sesji Rada Miejska w Dukli.

Posłuchaj:
{play}http://www.chorkowka.net/mp3/aglomeracja.mp3{/play}