Mieszkańcy Poraja w niedzielę zdecydują, kto przez blisko cztery lata rządzić będzie w ich sołectwie.

Wybory uzupełniające zarządziła Rada Gminy Chorkówka w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez dotychczasową sołtys Teresę Paluch.

O fotel sołtysa powalczą: Baran Małgorzata i Najba Piotr Karol

Wybory zostały wyznaczone na 21 czerwca. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 08:00 do 16:00. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej będzie Dom Strażaka w Poraju.