21 czerwca mieszkańcy Poraju wybiorą sołtysa. Taką uchwałę przyjęli radni na VIII sesji Rady Gminy Chorkówka.

Rada Gminy zarządziła wybory uzupełniające na sołtysa sołectwa Poraj w związku z rezygnacją z pełnienia tej funkcji przez dotychczasową sołtys Teresę Paluch.

Wybory zostały wyznaczone na 21 czerwca br. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 08:00 do 16:00.