Obecnie frankowicze mają bardzo duże szanse na unieważnienie kredytu... ale wciąż należy liczyć się z ryzykiem przegranej

Czy jest nadzieja na unieważnienie kredytu frankowego? Analiza szans procesowych


W ostatnich latach liczba korzystnych i ostatecznych wyroków na korzyść osób mających kredyty we frankach znacząco wzrosła. Obecnie dużo ponad 90 procent spraw jest wygrywanych. Niemniej jednak banki starają się skłonić osoby z kredytami we frankach do zawarcia ugód, które często są odrzucane ze względu na niekorzystne warunki. Ważne jest zauważenie opinii wydanej przez rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), która stwierdza, że banki nie mają prawa żądać dodatkowych roszczeń oprócz zwrotu kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytowej z powodu niesprawiedliwych warunków. Z jednej strony prowadzi to do wzrostu liczby spraw sądowych, ale z drugiej może wpłynąć na poprawę warunków proponowanych przez banki w ugodach.

Unieważnienie kredytu frankowego a orzecznictwo
Obecnie niemal wszystkie sprawy dotyczące uznania kredytu frankowego za nieważny kończą się korzystnie dla kredytobiorców. Sądy coraz częściej przyznają odszkodowania dla kredytów indeksowanych lub denominowanych.

Orzecznictwo sądowe w sprawach kredytów we frankach jest prawie jednolite i korzystne dla kredytobiorców. Jednak wciąż istnieją takie sytuacje, w których można przegrać sprawę o unieważnienie kredytu we frankach.

Zgłaszanie nieprawidłowych lub nieprecyzyjnych roszczeń może skutkować odrzuceniem pozwu o uznawanie nieważności kredytu frankowego. Nawet doświadczony pełnomocnik może popełnić ten błąd, szczególnie jeśli nie specjalizuje się w kredytach frankowych. Błąd taki może polegać na niepoprawnie obliczonych spłatach lub złożeniu żądania zapłaty w PLN nawet w przypadku, gdy kredyt był spłacany zarówno w PLN, jak i CHF z uwagi na tzw. aneks antyspreadowy.

Innym błędem może być złożenie roszczenia w przypadku, gdy kredyt został już spłacony. W takiej sytuacji właściwym żądaniem jest żądanie zwrotu nadpłaconej kwoty powyżej udzielonego kredytu.

Dodatkowo, niedokładne lub niewłaściwie sformułowane roszczenie o unieważnienie kredytu frankowego może prowadzić do niekorzystnych wyroków, szczególnie gdy pozew jest składany tylko przez jednego z małżonków.

Niezgodność strategii procesowej z obroną banku
Mimo pewnego stopnia standaryzacji w sprawach dotyczących kredytów we frankach, pozostają one nadal dość skomplikowane i wymagają szerokiej wiedzy oraz właściwego formułowania żądań w pozwie, a także dostosowania strategii procesowej do podejmowanych przez bank działań.

Koszty
Last but not least, koszty sprawy sądowej również są ważnym czynnikiem. Na ten aspekt, czasem pomijany, zwraca jednak uwagę m.in. radca prawny Michał Śląski z kancelarii prawnej https://kancelaria-slaski.pl/. Jak już wspomniano, teraz frankowicze mają powyżej 90 procent szans na zwycięstwo w sądzie, ale wciąż jeszcze trzeba być ostrożnym i dokładnym w sprawach prawnych. Świadomość potencjalnych konsekwencji oraz wybór odpowiedniej kancelarii, dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta, są kluczowymi czynnikami w takiej sytuacji.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.